TestUtbildningar inom vhf-certifikat (src) i Göteborg

Dessa företag eller organisationer erbjuder kurser och utbildningar i vhf-certifikat (src) och finns i Göteborg.
Använd vår söktjänst för att hitta vhf-certifikat (src) i Göteborg och andra båtutbildningar i Göteborg.
Läs mer information om vhf-certifikat (src) och gör en intresseanmälan direkt till arrangören genom att klicka på företagets namn.
Läs mer om utbildningen till vhf-certifikat (src) och vilka krav som ställs på dig som elev.


Inga kommande kurser inlagda just nu.

Företag

Göteborgs Kungl. Segel Sällskap (GKSS)
  • Utbildningar: Förarintyg/Båtkörkort, Kustskepparintyg, Seglarintyg, VHF-Certifikat (SRC), Manöverintyg för högfartsbåt
  • Städer: Göteborg
Sjösportskolan
  • Utbildningar: Förarintyg/Båtkörkort, Kustskepparintyg, VHF-Certifikat (SRC), Manöverintyg för högfartsbåt, Fartygsbefäl klass VIII, Maskinbefäl klass VIII, Handhavande av snabba fartyg, Basic safety, Förarintyg + VHF, Mastef of Yachts, Master of Yachts, Plotter/ satellitnavigering, VHF bara för tjejer, Yacht master
  • Städer: Göteborg, Stockholm, Distanskurs

VHF-certifikat i Göteborg

VHF står för Very High Frequency och är en frekvens som används av olika radio sändare/mottagare till sjöss. Nedanför den här texten hittar du information om kurser för VHF-certifikat i Göteborg.

Ett VHF-certifikat behövs för alla som vill köpa, eller använda en VHF-radio. Det finns nämligen många regler och bestämmelser runt radiokommunikation. Under din tid på VHF-kursen kommer du att lära dig om dess regler, det rör allt ifrån vilka straff som gäller vid felaktig användning samt hur olika tillstånd ges, men även hur och varför de kan återkallas.

Det finns två olika VHF-certifikat att ta. SRC, eller Short Range Certificate, är det första certifikatet och det ger dig rätten att sköta en VHF-radio. Men för dig som planerar att åka längre ut till havs kan även ett LRC, eller Long Range Certificate, behövas. Då får du rätten att, utöver VHF, använda både MF (Medium Frequency) och HF (High Frequency) -banden. Många klarar sig med ett SR-certifikat, men ibland räcker det inte. Att kunna hantera mer avancerad utrustning är en extra trygghet för både dig och de andra i din båt.

Om du går en kurs för VHF-certifikat i Göteborg så gäller det även internationellt. Ditt certifikat gäller då som ett Short Range Certificate. Du har med andra ord rätten att skicka och ta emot t.ex. nödrop på internationella vatten. Dessutom får du under kursen lära dig hur VHF-radio används i krissituationer samt hur det internationella bokstaveringsalfabetet ser ut och fungerar. Under kursens gång lär du dig också hur du ska välja rätt kanal, radiodisciplin samt hur du anropar såväl kustradiostationer som andra fritidsbåtar och handelsfartyg.

Med ett VHF-certifikat kan du känna dig tryggare på sjön. Om du dessutom har ett Long Range Certificate så har du alla möjligheter för att klara dig bäst ur en nödsituation. Det ger dig också både rättigheten och möjligheten att kontakta kustradiostationer och andra fartygsstationer, förutsatt att du följer de regler som gäller för radiodisciplin.