Test


Information om vhf-certifikat (short range certificate)

Vi har totalt 15 vhf-certifikat (src)-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: vhf-certifikat (src) i Stockholm, vhf-certifikat (src) i Göteborg, vhf-certifikat (src) i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


vhf-certifikat (short range certificate)

Radiointyget finns i två nivåer:

1. SRC - Short Range Cetificate (VHF-certifikat) och,
2. LRC - Long Range Certificate (MF- och HF-certifikaten).

VHF betyder ”Very High Frequency” och för att få använda (och köpa) en VHF krävs att du innehar ett VHF-intyg. VHF är det säkraste sättet att tillkalla hjälp i en nödsituation och är ett internationellt system för att kommunicera med varandra till havs. VHF-certifikat gäller även internationellt som ”SRC” (Short Range Certificate).

Nedan följer information från Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) för dig som veta mer om vad som gäller för SRC intyg idag.

Krav
Kännedom om radiofrekvenser och frekvensbanden:

    - enheten för frekvens och frekvenser för VHF-trafik, utbredningssätt och räckvidd

Kännedom om bestämmelserna i lagen (2003:389) och förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation med avseende bl.a. på:

    - tillståndsgivning och tillståndstid
    - återkallande och ändring av tillståndsvillkor
    - avgifter
    - tillståndsmyndighet och tillsyn   
    - åtgärder mot störningar
    - straff mm
    - användning av radiosändare i krig mm
    - sekretess

Kännedom om den svenska sjöräddningens organisation
Kännedom om förekomsten av telefonitabeller, trafiklistor, UTC och tidsdifferenser
Kännedom om expedition och förfaringssätt vid VHF-telefonering såsom:

    - val av kanal
    - radiodisciplin
    - allmänt anrop
    - anropa kustradiostation, annan fartygsstation (fritidsbåt – handelsfartyg)
    - avräkningsoperatör/myndighet och avräkningskod

Kännedom om hur de ingående delsystemen i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) är uppbyggda och deras roll i GMDSS (DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, INMARSAT)
Kunskap om:

    - nödtrafik, nödkanal, nödanrop på såväl telefoni som DSC, nödmeddelanden och deras innehåll, kvittens, återutsändande, uppmaning till företräde, tillfälligt och slutligt upphörande av nödtrafik, återkallelse p.g.a. oavsiktligt larm på DSC
    - iltrafik, kanaler, ilsignal, ilmeddelande, åtgärd vid uteblivet eller ofullständigt meddelande, annullering och återkallande p.g.a. misstag
    - varningstrafik, kanaler, varningssignal, meddelande, annullering

Kunskap i bokstavering med det internationella bokstaveringsalfabetet
Färdighet i att på ett tillfredsställande sätt etablera kontakt på VHF (kan intygas av kursledare eller visas vid prov genom praktiskt utförande).

Kännedom om betydelsen av de engelska standardfraserna *) vad avser säkerhetskommunikation och orden som förekommer i nödradiotrafiken.

*) ”all after; all before; correct; correction; in figures; in letters; I say again; I spell; out; over; radio check; read back; received; say again; station calling; text; traffic; this is; wait; word after; word before; wrongTillbaka till listan över artiklar