Test


Information om sjökapten

Vi har totalt 0 sjökapten-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: sjökapten i Stockholm, sjökapten i Göteborg, sjökapten i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


sjökapten

Sjökaptensutbildningen omfattar ett visst antal högskolepoäng (180) samt praktik till sjöss. Om ej tillräcklig sjötid kan visas upp, varvas utbildningen med sammanlagt 12 månaders fartygsförlagd utbildning. Utbildningens totala längd blir fyra år för dem utan sjötid och tre år för dem som redan skaffat sig sjötid.

Utbildningen omfattar tre huvudområden;

    - Fartygets framförande, säkerhet och miljö
    - Fartygets lasthantering och stabilitet
    - Fartygets ledning och ekonomi

I utbildningen ingår bland annat nautisk engelska, matematik och marin miljö.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningens fartygsförlagda utbildning och för att få ut din behörighet som styrman efter utbildningen behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detta skall uppvisas vid den första fartygsförlagda utbildningen.Tillbaka till listan över artiklar