Test


Information om sjöingenjör (maskinbefälsexamen klass v)

Vi har totalt 0 sjöingenjör-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: sjöingenjör i Stockholm, sjöingenjör i Göteborg, sjöingenjör i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


sjöingenjör (maskinbefälsexamen klass v)

Sjöingenjörsutbildningen eller Maskinbefälsexamen klass V är anpassad efter internationella krav och regler. Utbildningen innefattar sjöpraktikkrav (90 högskolepoäng = 10 månader) för att få ut en behörighet för Maskinbefälsexamen klass V.

Utbildningen omfattar fyra huvudområden som förbereder dig för arbetsuppgifterna ombord:

    - Att förstå och ansvara för fartygets säkerhet, liv, hälsa och miljö – sjösäkerhet.
    - Att förstå och ansvara för fartygets tekniska system och drift.
    - Administrativt arbete som budgetarbete, reservdelshantering, planering av resurser och förberedelser inför varvsbesök.
    - Utöver fackämnen ingår också ett antal baskurser som engelska/svenska och matematik.

Eftersom systemen ombord ofta är komplicerade såväl ur mekanisk, elektrisk som övervakningssynpunkt, läggs stor vikt vid teknisk problemlösning på ett ingenjörsmässigt sätt. Kunskap om maskinsystemen ombord, om delsystem och processer tillsammans med fartygsförlagd utbildning, tillämpad elteknik och kvalificerad verkstadspraktik utgör även utbildningens hörnstenar.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningens fartygspraktik behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detta skall uppvisas vid den första fartygsförlagda utbildningen.Tillbaka till listan över artiklar