Test


Information om seglarintyg

Vi har totalt 6 seglarintyg-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: seglarintyg i Stockholm, seglarintyg i Göteborg, seglarintyg i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


seglarintyg

Seglarintyg ges till dig som genomgått någon av följande tre kurser:

• Seglarintyg 1 för nybörjare. Inga förkunskaper krävs. Seglarintyg 1 är ett bevis på att du har grundläggande kunskaper i segling, sjömanskap och terminologi. Du lär dig hantera en mindre segelbåt inomskärs i lättare väder- och siktförhållanden.

• Seglarintyg 2 och Seglarintyg 3 är fortsättningskurser. Du lär dig segla inomskärs under olika väderförhållanden, och utvecklar kryss-, slag och gipptekniken.

Nedan följer information från Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) för dig som veta mer om vad som gäller för Seglarintyg idag.

Seglarintyg 1
Detta intyg kan tilldelas den som på ett tillfredsställande sätt genomgått en kurs som minst omfattar nedanstående moment.

Intyget kan även tilldelas den:

- som på tillfredsställande sätt genomgått en nybörjar- eller fortsättningskurs (har Silver- eller Guldmärke) arrangerad av klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet

(SSF) och som har fyllt 16 år och är aktiv seglare.

- som i segelbåt avlagt godkänt prov för Rorsmansintyg enligt Svenska Båtunionens (SBU) regler.

- vilken som skeppare genomfört minst två godkända Svenska Kryssarklubbens (SXK) "24 -timmars" seglingar.

som visat sig äga motsvarande kunskaper och färdigheter.
Kursen ska minst innehålla följande moment:

Segelbåtens delar och viktigaste utrustning, dess funktioner m.m.
Grunderna i seglingsteori, bukens funktion.
Hissa, ta ned, reva och beslå segel.
Hitta vindögat.
Lova och falla.
Slag och gippar.
Styra och skota på kryss, halvvind, slör och läns.
Tilläggning vid svajboj för segel.
Tilläggning vid brygga.
Väjningsregler, teori och praktik.
De vanligaste knoparna, (dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part,
stoppknop, pålstek, skotsstek, råbandsknop) och deras användning.

"Man-över-bord" i teori och praktik, att få båten stillaliggande vid den nödställde.
Förstå och tyda en väderprognos och omsätta denna kunskap för säker färd i
skärgård och kustnära farvatten.

Det förutsätts att kursdeltagarna kan simma minst 200 meter.

Innehavaren förväntas att självständigt kunna hantera en mindre segelbåt inomskärs i gott väder.

Intyget dokumenteras genom sigill och anteckning införs i NFBs intygsbok av provförrättare. Utfärdade intyg redovisas för NFB som registrerar intygsinnehavet.

Avgiften för prövning är 250:-. Kostnad för båt vid praktiskt prov ingår inte i avgiften.

Seglarintyg 2
Detta intyg kan tilldelas den som innehar Seglarintyg 1 eller motsvarande samt Förarintyg eller motsvarande och på ett tillfredsställande sätt genomgått en kurs som minst omfattar nedanstående moment.

Intyget kan även tilldelas den som visat sig äga motsvarande kunskaper och färdigheter.

Kursen ska minst innehålla följande moment:

1. Benämningar och funktioner på förekommande delar och utrustning på en modern segelbåt inklusive säkerhetsutrustning (se Sjöfartsverkets rekommendation).

2. Materielvård, kontroll av roderinfästningar, skrovgenomföringar, stående och löpande rigg.

3. Seglingsteori och seglingstrimning med användning av akterliksträckare, telltails, cunningham och kick samt placering av skotpunkter.

4. Kryss-, slag- och gippteknik.

5. Revning av storsegel och försegelbyte under gång.

6. Manövrering i område med begränsat manöverutrymme.

7. Tilläggning i gäst- och naturhamn.

8. Väjningsregler teori och praktik.

9. Sjömanskap såsom sjöstuvning och surrning, hantering av säkerhetsutrustning, jolle m.m.

10. Olika förtöjningsmetoder, ankring och losskastning.

11. "Man-över-bord" - träning, inklusive upptagning av tyngre flytande föremål.

12. Läsa lokalt väder såsom bymoln och därmed sammanhängaande lokala vindar, frontpassager, vägval i dimma m.m. Prognosvärdering; tidsaspekten – tillförlitlighet - "land - sjö - skärgårdshavet" - förhållandet. System för att komma ihåg väderprognos.

Innehavaren förväntas att självständigt kunna hantera en segelbåt inomskärs i skiftande väderförhållanden.

Intyget dokumenteras genom att sigill och anteckning införs i NFBs intygsbok av provförrättare. Utfärdat intyg redovisas för NFB som registrerar intygsinnehavet.

Avgiften för prövning är 250:-. Kostnad för båt vid praktiskt prov ingår inte i avgiften.

Seglarintyg 3
Detta intyg kan tilldelas den som innehar Seglarintyg 2 eller motsvarande samt Kustskepparintyg eller motsvarande och på ett tillfredsställande sätt genomgått en kurs som minst omfattar nedanstående moment.

Intyget kan även tilldelas den som visat sig äga motsvarande kunskaper och färdigheter.

Kursen ska minst innehålla följande moment:

1. Fördjupade kunskaper om båten och dess utrustning och kondition med avseende på havssegling inklusive säkerhetsutrustning (se Sjöfartsverkets rekommendation).

2. Riggtrimning - stående rigg tillräckligt anspänd men harmoniskt (utan deformation av skrovet).

3. Fördjupad seglingsteori - förändra seglens form, förflyttning av buken, öppna och stänga segel.

4. Revning och segelskifte under gång i skiftande väder.

5. Spinnakersegling, sättning, trimning, gipp och nedtagning.

6. Mörkersegling.

7. Utomskärssegling.

8. Sjömanskap såsom hantering av båt i hårt väder; sjösurrning och andra förebyggande säkerhetsåtgärder för hårt väder, ligga bi, användning av drivankare, riggning för bogsering, förekommande knopar samt nödriggning och nödstyrning i teori.

9. "Man-över-bord" - träning, helst i sjögång.

10. Vind- och väderkunskap bl a med avseende på vägval. detaljering/korrigering av väderprognoser med hjälp av lokala observationer.

11. Materielvård: Kontroll av infästningar i skrov och rigg med avseende på förslitning och utrustning. Åldrande, förslitning och deformation av segel.

Innehavaren förväntas att självständigt kunna hantera en större ruffad segelbåt, inom- och utomskärs i skiftande väderförhållanden.

Intyget dokumenteras genom att sigill och anteckning införs i NFBs intygsbok av provförrättare. Utfärdat intyg redovisas för NFB som registrerar intygsinnehavet.

Avgiften för prövning är 250:-. Kostnad för båt vid praktiskt prov ingår inte i avgiften.
Det lönar sig att utbilda sig för livet på sjön.

Och det ökar tryggheten för alla med båt.

Du kan få rabatt på försäkringspremien och säkerheten blir större i båten. Men kom ihåg, att om du faller överbord eller blir sjuk, bör hela besättningen kunna det du kan.Tillbaka till listan över artiklar