Test


Information om oceanskeppare

Vi har totalt 2 oceanskeppare-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: oceanskeppare i Stockholm, oceanskeppare i Göteborg, oceanskeppare i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


oceanskeppare

Sextanten och kompassen är de viktigaste hjälpmedlen till havs, om elektioniken plötsligt skulle slås ut.
Ocenanskepparen, som handlar om att bevara gamla hjälpmedel och traditioner, är berikande och intressant ur ett allmänt maritimt perspektiv.

Man kan säga att Ocenanskepparen är steget efter Utsjöskepparen. Kursen var vanligare innan GPS-systemet infördes. En kurs innehåller astronavigering och diverse annat.

Oceanskepparintyget kan inkludera sådant som ruttplanering, storcirkelnavigering, proviantering, säkerhet, myndigheter, klarering, utrustning, segling i tropiker och mycket annat som kan vara användbart vid långsegling.
Kursinnehållet styrs inte av NFB och innehållet, utöver astronomisk navigering, kan därför variera.Tillbaka till listan över artiklar