Test


Information om mf- och hf-certifikat (long range certificate)

Vi har totalt 0 mf/ hf-certifikat (lrc)-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: mf/ hf-certifikat (lrc) i Stockholm, mf/ hf-certifikat (lrc) i Göteborg, mf/ hf-certifikat (lrc) i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


mf- och hf-certifikat (long range certificate)

Radiointyget finns i två nivåer:

1. SRC - Short Range Cetificate (VHF-certifikat) och,
2. LRC - Long Range Certificate (MF- och HF-certifikaten).

De sistnämnda ger dig utöver SRC – Short Range Certificate (VHF-certifikat) även rätt att använda apparater inom MF- och HF-banden. Detta är viktigt för dig som planerar att ge dig ut på havet utanför VHF-telefonens räckvidd.

Nedan följer information från Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) för dig som veta mer om vad som gäller för LRC intyg idag.

Krav
Kännedom om radiofrekvenser och frekvensbanden

    - enheten för frekvens och frekvenser för VHF- MF- och HF-banden
    - utbredningssätt och räckvidd för de olika frekvensbanden

Kännedom om bestämmelserna i lagen (2003:389) och förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation med avseende bl.a. på:

    - tillståndsgivning och tillståndstid
    - återkallande och ändring av tillståndsvillkor
    - avgifter
    - tillståndsmyndighet och tillsyn
    - åtgärder mot störningar
    - straff mm
    - användning av radiosändare i krig mm
    - sekretess

Kännedom om den svenska sjöräddningens organisation och larmvägar vid larm enl. GMDSS
Kännedom om förekomsten av telefonitabeller, trafiklistor, UTC, tidsdifferenser och internationella publikationer
Kännedom om MF/HF-stationers uppbyggnad med avseende på handhavande; sändare, mottagare, frekvenser/kanaler, simplex, duplex mm
Kännedom om olika antenner inkl nödantenner
Kännedom om expedition och förfaringsätt vid radiotelefonering såsom:

    - tillvägagångssätt vid start av VHF-, MF- och HF-stationer
    - val av kanal, frekvens, sändningseffekt
    - avstämning/inställning av sändare och mottagare, kontroll av sändareffekt, antenn och spänningskällor
    - radiodisciplin
    - allmänt anrop
    - anropa kustradiostation, annan fartygsstation (fritidsbåt – handelsfartyg)
    - avräkningsoperatör/myndighet och avräkningskod

Kännedom om hur de ingående delsystemen i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) är uppbyggda och deras roll i GMDSS (DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, INMARSAT)
Kunskap om:

    - nödtrafik, nödkanaler, nödanrop på såväl telefoni som DSC, nödmeddelanden och deras innehåll, kvittens, återutsändande, uppmaning till företräde, tillfälligt och slutligt upphörande av nödtrafik, återkallelse p.g.a. oavsiktligt larm på DSC
    - iltrafik, kanaler, ilsignal, ilmeddelande, åtgärd vid uteblivet eller ofullständigt meddelande, annullering och     återkallande p.g.a. misstag
    - varningstrafik, kanaler, varningssignal, meddelande, annullering

Kunskap i bokstavering med det internationella bokstaveringsalfabetet
Färdighet i att på ett tillfredsställande sätt etablera kontakt på VHF, MF och HF (kan intygas av kursledare eller visas vid prov genom praktisk utförande)
Kännedom om betydelsen av de engelska standardfraserna *) vad avser säkerhetskommunikation och orden som förekommer i nödradiotrafiken

*) ”all after; all before; correct; correction; in figures; in letters; I say again; I spell; out; over; radio check; read back; received; say again; station calling; text; traffic; this is; wait; word after; word before; wrong”Tillbaka till listan över artiklar