Test


Information om maskinsbefälsexamen klass viii

Vi har totalt 6 maskinbefäl klass viii-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: maskinbefäl klass viii i Stockholm, maskinbefäl klass viii i Göteborg, maskinbefäl klass viii i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


maskinsbefälsexamen klass viii

Maskinbefälexamen (examen) VIII är en teoretisk utbildning som syftar till att säkerställa kunskaper om mindre fartygsmaskiners uppbyggnad, elinstallationer, hantering av brandfarliga ämnen samt fartygsstabilitet enligt gällande krav.

Maskinbefäl VIII (behörighet) består av Maskinbefälexamen VIII samt tjänstgöring i maskinrum till sjöss i minst 24 månader. Maksintjänstgöringen skall fullgöras på fartyg, med en maskinstyrka on minst 400 kW (545 hp). För behörighet krävs deltagning i maskinens skötsel och handhavande i närfart eller vidsträckare fart.

På svenska handelsfartyg vars skrov har en största längd om minst 6 meter, krävs bl.a. maskinbemanning vid 405 kW (maskinstyrka) enl. nedan:

Inre fart:
Upp till 405 kW - Någon ombord med relevant erfarenhet
över 405 - 750kW - Maskinbefälsexamen klass VIII (examen)

Närfart:
Minst en i besättningen - Maskinbefälsexamen klass VIII (behörighet)
en annan av besättningen - Maskinbefälsexamen klass VIII

För tjänstgöring på pråm, vägfärja, utländska fartyg samt befälsassistenter finns särskilda föreskrifter.


Tillbaka till listan över artiklar