Test


Information om fartygsbefäl klass vii

Vi har totalt 0 fartygsbefäl klass vii-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: fartygsbefäl klass vii i Stockholm, fartygsbefäl klass vii i Göteborg, fartygsbefäl klass vii i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


fartygsbefäl klass vii

Fartygsbefälsexamen klass VII omfattar ett visst antal högskolepoäng (runt 40) och vänder sig till dig som vill arbeta inom skärgårdstrafiken, kustsjöfart, fiske eller sjöräddning/ bevakning, dvs. för de som vill jobba till sjöss men som inte vill arbeta på de stora fartygen.

Du behöver dessutom sjötid för att få ut behörighet att tjänstgöra som befäl i handelsflottan. Kustbevakningen har inte krav på att du skall ha behörighet utan det kan räcka med bara utbildningen.

Ubildningen inkluderar navigation, fartygsmanövrering, sjukvård, säkerhet, sjörätt, skeppsteknik och mycket annat. Innehållet blandas av teoretiska studier och praktiska moment.

I Fartygsbefälsexamen klass VII ingår följande intyg, certifikat och specialbehörigheter:
- Automatic Radar Plotting Aid (ARPA)
- Restricted Radio Operator Certificate (ROC)
- Basic Safety Training (BST)
- Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
- Brandbekämpning
- Advanced Fire Fighting (AFF)
- Maskinbefäl klass VIII
- Hantering av farligt gods
- Medical First Aid (MFA)


Tillbaka till listan över artiklar