Test


Information om båtpraktikintyg (dager och mörker)

Vi har totalt 1 båtpraktikintyg-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: båtpraktikintyg i Stockholm, båtpraktikintyg i Göteborg, båtpraktikintyg i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


båtpraktikintyg (dager och mörker)

Båtpraktikintyg (dager) rekommenderas för den som skall prövas för Förarintyget och ger inblick i praktisk navigering. Båtpraktikintyg (dager) är ett krav vid prövning för Kustskepparintyget.

Båtpraktikintyg (mörker) rekommenderas för den som skall prövas för Kustskepparintyget och ger kunskap om att tillämpa praktisk navigering på kustskepparnivå.

Nedan följer information från Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) för dig som veta mer om vad som gäller för Båtpraktikintyg (dager och mörker) idag.

Intyg – båtpraktik, dager.
Inneharaven av detta intyg skall ha:
1. Läst sjökort, pekat ut objekt i naturen som markerats i sjökort och omvänt
2. Styrt efter kompass och i enslinje.
3. Utfört kurskontroll i enslinje.
4. Navigerat i utprickat farvatten.
5. Utfört lägesbestämmning.
6. Utfört ”man over bord”-manöver genom bärgning av fendert, eller liknande.
7. Utfört manövrar för att utröna effekten av roder- och propellerverkan.
8. Utfört utläggning och tilläggning långsides.
9. Deltagit i förtöjning, inklusive spring.

Intyg – båtpraktik, mörker
Inneharaven av detta intyg skall ha:
1. Planerat och valt lämpliga sjökort för resa.
2. Framfört fartyget i fyrbelyst led.
3. Identifierat fyrar genom tolkning av fyrkaraktärer.
4. Utnyttjat sektorsgränserna (w/r och w/g) vid navigering.
5. Utfört avståndsbedömning i mörker.
6. Utfört ”man over bord”-manover genom bärgning av fendert, eller liknande, försedd med belysning.
7. Använt moderna navigeringshjälpmedel (t.ex. GPS, plotter, radar) och blivit medveten om tillförlitligheten och osäkerheten.
8. Utfört positionsbestämning under gång i mörker.
9. Utfört deviationsbestamning under gång.
10. Konstaterat förekomsten av ström genom observationer av boj eller liknande.
11. Deltagit i förtöjning, inklusive spring.Tillbaka till listan över artiklar